Leo Vroman Tekenaar

Leo Vroman Tekenaar

01-04-2010 tot en met 08-05-2010

Leo Vroman, dichter, wetenschapper en tekenaar heeft op tien april 2010 zijn vijfennegentigste verjaardag gevierd. Ter gelegenheid hiervan wordt zijn beeldend werk nu voor de eerste keer tentoongesteld.

In Nederland is Leo Vroman vooral bekend als dichter. Hij publiceerde meer dan vijftig dichtbundels en zijn werk werd met prestigieuze prijzen bekroond, waaronder de P.C. Hooftprijs voor poëzie. Zijn werk als autonoom tekenaar is betrekkelijk onbekend. Toch heeft hij zijn leven lang getekend. Net zoals in zijn literaire werk poëzie en wetenschap (of de poëzie van de wetenschap) vaak met elkaar zijn verweven, geldt dat ook in zijn beeldende werk. In de tentoonstelling worden een groot aantal onbekende tekeningen getoond uit de privé collectie van Leo Vroman en dochter Peggy, aangevuld met bijzondere tekeningen uit het Letterkundig Museum.

Ter gelegenheid van zijn vijfennegentigste verjaardag is ook het boek 'Leo Vroman Tekenaar' verschenen.

Wilt u verzekerd zijn van een exemplaar, dan kunt u deze bijzondere uitgave bestellen door overmaking van Euro 35.- op Triodos 2121.06.538 ten name van Uitgeverij Weesperzijde onder vermelding van 'Leo Vroman Tekenaar'.
Dit bedrag is inclusief verzendkosten.
(vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden).